Hålogaland Teater, Tromsø

Teateret er lokalisert i sørenden av Tromsø sentrum, og prosjektet har bidratt til å omdanne hele områdets karakter.

Det er benyttet ett fasademateriale, en mørk nederlandsk halvblank tegl. Tegelens reflekterende overflate varierer med skiftende lys fra sort til sølv. Steinene har stor innbyrdes variasjon, noe som også på nært hold gir variasjon i flatens uttrykk. Hele frontfasaden i tegl inngår som en del av den kunstneriske utsmykningen og er murt med et spesialforbandt.

Hovedmaterialet i foajé og på fram-plass er plasstøpt lys betong som en kontrast til den mørke teglen.

Prosjektet ble gjennomført som hovedentreprise. Byggetiden var på 19 måneder med oppstart høst 2003.

Under byggedagene i Oslo, den 15. mars 2006, ble Bjørn Bygg tildelt prisen årets bygg for dette prosjektet. Juryen framhever prosjektets gode bygningsmessige gjennomføring: "Entreprenøren har hatt høy fokus på HMS og miljøforhold i byggeprosessen - noe som har gitt gode resultater".

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2003-2005
Kontraktssum
113 MNOK
Kunde
Statsbygg
Arkitekt
Vulkan Arkitekter