Hadsel videregående skole, Stokmarknes

Peab Bjørn Bygg har bygget ny videregående skole og fagskole på Stokmarknes i Vesterålen. Kontrakten hadde en verdi på ca. 119 millioner kroner, og byggherre var Nordland fylkeskommune.

Tre bygg blir til to
Hadsel videregående skole og fagskole bestod av tre bygg. I første fase av prosjektet ble det ene bygget revet, og erstattet av et nybygg i tre etasjer, med et areal på 3.600 m². 

I andre fase ble bygg nummer to rehabilitert med blant annet nye fasader og nye vinduer. Innvendig har bygget også blitt bygningsmessig og teknisk oppgradert.

Massivtre og limtre
Nybygget er bygget i massivtre med limtrekonstruksjoner i både bærende konstruksjoner og etasjeskillere. Dette ble kombinert med ordinære bindingsverk-konstruksjoner i tre, og kledning i brent treverk. I tillegg er det etablert et eget solcelleanlegg der skolen får dekket 35 prosent av sitt energibehov. 

Som siste del av prosjektet ble bygg nummer tre revet og utomhus ferdigstilt.

Beskrivelse
Nybygg og rehabilitering
Byggetid
2017-2020
Kontraktssum
119 MNOK
Kunde
Nordland Fylkeskommune
Arkitekt
Vis à vis Arkitekter AS