Fergeveien Bofellesskap

Vi har signert kontrakt for bygging av Fergeveien bofellesskap for Tromsø kommune. Omsorgsboligene er lokalisert i Tromsdalen, og består av 8 boenheter og fellesarealer. Prosjektet er på 1 200 kvadratmeter og gjennomføres som en totalentreprise.

Bofellesskapet består av 8 fullverdige leiligheter for personer med behov for heldøgnsomsorg. Bygget inneholder i tillegg fellesarealer og personalbase.

Bofellesskapet bygges i et småhusområde i Tromsdalen, og er derfor gitt størrelse, volumoppbygging og materialbruk som er tilpasset omgivelsene. Bygget har boligpreg med hensyn til både arkitekturen og landskapsutforming. Utomhus omfatter arealer for opphold og for parkering. Universell utforming er lagt til grunn for alle ledd.

Beskrivelse
Nybygg
Byggetid
2020-2021
Kontraktssum
41 MNOK
Kunde
Tromsø Kommune
Arkitekt
Norconsult