Felleskjøpet, Harstad

I Harstad har vi bygget tilbygg for Felleskjøpet. Vi har også utvidet og pusset opp butikken, og laget overbygg for utesalg.

Tilbygget ble utført som bærende stålkonstruksjon på ringmur og punktfundamenter, med tekket stålplatetak og fasade av steinullbaserte sandwichelementer.

Innvendige overflater består av systemvegger i glass, malerbehandlet gips og systemhimling.

Takoverbygget er utført med et galvanisert stålbæresystem på punktfundamenter, med kondensisolert og tekket bærende stålplatetak og oppbygget gesims av sandwichelementer.

Utesalgsområdet er brosteins-belagt og med gitterporter i front.

Eksisterende kontorer ble revet, og butikkarealer utvidet og pusset opp med nytt gulv, malt himling og nye vegger.

 

Beskrivelse
Nybygg og rehab
Byggetid
2018
Kontraktssum
7 MNOK
Kunde
Agri Eiendom