Elvestrand barnehage, Tromsø

Elvestrand barnehage ligger på fastlandet i Tromsø, og er en av fire barnehager vi bygde for Tromsø kommune i 2008. Barnehagen består av fire baser, to på hver ende, som har direkte adgang ut til uteområdet.

Mellom basene er det fellesrom og personalrom. Teknisk rom ligger i plan to.

Alle barnas inne-arealer for lek og opphold er plassert på bakkeplan med direkte adkomst til utvendige lekeareal.

Både bebyggelse og alle uteoppholdsarealer er utformet med tanke på universell utforming. Ingen ramper eller adkomstveier har mindre stigning enn 1:20. Alle dører og rom er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne og hele barnehagen er tilgjengelig for personer som er avhengig av for eksempel rullestol.

Bygget er utført i bindingsverk og limtredragere, med stålplatetak.

Beskrivelse
Nybygg barnehage
Byggetid
2007-2008
Kontraktssum
13,4 MNOK
Kunde
Tromsø kommune
Arkitekt
70N Arkitektur AS