Det 4. hjørnet, Narvik torv

Peab Bjørn Bygg har bygget 8 500 samfunnsnyttige kvadratmeter i Narvik sentrum.

Det 4. hjørnet i Narvik torv er et signalbygg med attraktive uterom og møteplass med kafe. Et kontorbygg på totalt fem etasjer huser Narvik bibliotek og fylkesbiblioteket, Narviksenteret med krigsmuseum, Turistkontoret og Sparebanken Narvik. Innflytting var rundt årsskiftet 2015-2016.

Nordland fylkeskommune har gitt Nye Narvik Torv status som regionalt kulturbygg. Biblioteket, turistkontoret og krigsmuseet vil ha felles inngang, kundesenter, kafé og møteplass.

Peab Bjørn Bygg har hatt ansvaret for å anlegge nytt torv og park i tillegg til selve bygget, samt forbinde de to delene av Kommuneveien henholdsvis bak Parkhallene og bak rådhuset via en kulvert under Frydenlundbrua.

Peab Anlegg har hatt kontrakten på grunnarbeid, pel, spunt, utomhusarbeider og rivearbeider.

Beskrivelse
Nybygg, torg og park
Byggetid
2014-2016
Kontraktssum
215 MNOK
Kunde
Narvik kommune
Arkitekt
Madsø Sveen Arkitekter AS