Breverudtunet, Alta

Breverud i Bossekop er et av Altas aller fineste steder å bo. Her har vi skoler, barnehager, friluftsområder, idrettsanlegg, butikker og ikke minst et aktivt og inkluderende nærmiljø.

Vi har lenge hatt et ønske om å kunne tilby nye og moderne boliger i akkurat dette området, som dekker familiens behov. Det betyr komplette, nøkkelferdige boliger med gode, åpne løsninger og nok med lagringsplass.

 

Beskrivelse
Boliger
Byggetid
2015-2018
Kontraktssum
45,2 MNOK
Kunde
Firkanten Utbygging AS
Arkitekt
Bjørn Bygg AS