Barneavlastning, Alta

Peab Bjørn Bygg har ført opp ny avlastningsbolig for barn og unge på oppdrag fra Alta Kommune.

Dette skal være et avlastningshjem og botilbud med heldøgns omsorgstjeneste for kategorien fysisk og psykisk utviklingshemmet.

Bygget er direkte fundamentert med plate på mark, og nybygget fremstår som et moderne bygg i en etasje med opparbeidet utefasiliteter som blant annet inneholder sansehage.

Barneavlastningen inneholder seks hybler, to botreningsleiligheter, samt fellesrom som kjøkken, stue, aktivitetsrom, sanserom, hobbyrom og rom for personalet.

Beskrivelse
Avlastningsboliger for barn og unge
Byggetid
2017
Kontraktssum
24 MNOK eks mva
Kunde
Alta kommune