Bardufoss befalsforlegning

Oppdraget fra Forsvarsbygg omfattet prosjektering og bygging av tre like bygninger med til sammen 108 boenheter.

Bygningene er oppført i tre etasjer med teknisk rom og boder for beboerne i 4. etasje. Forlegningsbyggene ligger ved Rustamessa på Bardufoss rett utenfor leirområdet.

Det er benyttet enkle og rasjonell byggemetoder med robuste materialer ihht. Forsvarets erfaringer og i samsvar med stedets beliggenhet og egenart.

Byggene har et totalt areal på ca. 4300 M2 BTA ekskl. loft. Som opsjon er det også levert komplett utomhusanlegg/park/vei inkl. bodbygg for lagring av bildekk og sykler.

Befalsforlegningene er prosjektert og oppført som passivhus ihht. NS 3700:2013. Peab Bjørn Bygg var totalentreprenør med ansvar for prosjektering og oppfølging.

Les mer på forsvarsbygg.no

Beskrivelse
Nybygg 4700 m2
Byggetid
Juli 2016 - mai 2018
Kontraktssum
104 MNOK
Kunde
Forsvarsbygg
Arkitekt
Borealis Arkitekter, Tromsø