Balsfjord Trafo

I forbindelse med Statnetts oppgradering av 420kV-linje fra Ofoten til Hammerfest, har Peab Bjørn bygg utført arbeider ved Balsfjord transformatorstasjon.

Oppdraget har bestått i oppføring av komplett reaktorsjakt med flammerister, fundamenter for inntrekkstativ, jording og kabelkanaler.

Adresse
Åsveien 488
Beskrivelse
Trafostasjon
Byggetid
2019 - 2020
Kontraktssum
13, 7 MNOK
Kunde
Kivijervi Entreprenør AS / Statnett
Arkitekt
IA