Miljøfyrtårn

Peab har Miljøfyrtårn-sertifisert tre enheter. På sikt er målet å miljøfyrtårn-sertifisere hele virksomheten.

Miljøfyrtårn et velkjent, norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Vi har også som mål at flere og flere av våre leverandører og underentreprenører blir miljøbevisste og beviser det med konkrete tiltak og sertifiseringer i forbindelse med våre byggeprosjekter.

Miljøfyrtårn er et anerkjent system som setter konkrete miljøkrav for hverdagsdrift. Ved å innføre Miljøfyrtårn setter Peab seriøse tiltak som hjelper å ha kontroll over egen miljøbelastning og lede til en miljøriktig produksjon. Miljøfyrtårn øker miljøbevissthet hos ansatte og støtter ansvarlig innkjøp.

For å kunne sertifiseres som Miljøfyrtårn må en virksomhet gå gjennom en miljøanalyse og lage en handlingsplan for å oppfylle definerte bransjekrav. En godkjent konsulent fra stiftelsen bistår virksomheten med dette. Miljøanalysen tar for seg internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering og transport og klimaregnskap.

Som en del av sertifiseringsprosessen, satser Peab også på Fairtrade-merket produkter. Fairtrade er en internasjonal merkeordning som sørger for at bøndene får en rettferdig pris for det de dyrker. Ved rettferdige handelsbetingelser vil bøndene på sikt klare stå på egne ben.