Skrifttype i Peab

Typografien er en av de tre viktige grunnpilarene i Peabs grafiske profil. Det er derfor viktig å alltid benytte rett skrifttype i vår kommunikasjon.

Peab konsernet har valgt ut Arial og Times New Roman som standard skrifttype, og hvor Arial er den skrifttypen som skal benyttes i første hånd.